Motywacja do nauki

Kłopoty z nauką mają różnorodne podłoże. Każde dziecko rozwija się w indywidualnym tempie i zdarza się, że niektórzy uczniowie nie nadążają za rówieśnikami – pojawiają się problemy z czytaniem i pisaniem albo nie są w stanie skupić się na lekcjach. Wpływ na słabsze wyniki w szkole może mieć również środowisko, w którym dziecko dorasta, a nawet akceptacja w grupie. Zdarza się także, że wszystkiemu winna jest fobia szkolna, która obniża zdolności poznawcze w momentach szczególnego narażenia na stres np. na sprawdzianach czy w czasie odpowiedzi przed tablicą. Specjalista wskaże sposoby, które pomogą poprawić wyniki ucznia. Podpowie też rodzicom, jak pracować z dzieckiem oraz w jaki sposób warto zmotywować je do nauki. Co ważne, psycholog podchodzi do każdego ucznia indywidualnie. Dzięki temu jest w stanie wnikliwie przeanalizować jego potrzeby i rozwiązać konkretne problemy podczas zajęć terapeutycznych. Zapraszamy rodziny będące zaniepokojone wynikami w nauce ich dzieci na pierwszą konsultację, która umożliwi diagnozę problemu, a w dalszym etapie jego rozwiązanie.