pory roku

Połowa zimy już za nami

Cykliczność pór roku – pewność że po okresie chłodu dni staną się dłuższe i cieplejsze, że natężenie kolorów w przyrodzie zacznie wzrastać w tempie geometrycznym, ciesząc nasze oczy – daje nam niesamowite poczucie bezpieczeństwa. Pomimo pewnych anomalii pogodowych, przypadków, w których początek i koniec jednego sezonu przesuwają się, nikt z nas nie traci pewności tego, że wiosna znów nadejdzie. Ten porządek dotyczy niemal wszystkiego, co nas otacza. Słońce wschodzi i zachodzi, przypływy i odpływy następują naprzemiennie po sobie, woda zmienia swój stan skupienia, ale jej ilość ostatecznie wyrównuje się.W małżeństwie, w związku, w rodzinie również możemy zauważyć pewną powtarzalność. Zarówno w całej ich strukturze jak i w pojedynczych elementach. Zachęcamy do zwrócenia na to swojej uwagi. Być może występuje u Was pewna cykliczność. Może jest ona związana z   rytmem życia waszej rodziny, rytmem pracy, a być może niektóre elementy są zależne właśnie od aktualnej pory roku? Co zatem zapowiada zbliżająca się do końca zima?